MULTI
Du er her: ForsideOm Rådet for OfferfondenRådet for Offerfondens Sekretariat

Rådet for Offerfondens Sekretariat

Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet for Offerfonden.

Rådet for Offerfondens Sekretariat er organisatorisk placeret som en enhed i Civilstyrelsen.

Civilstyrelsens ÅRSRAPPORTER kan ses her

Civilstyrelsens MÅL- OG RESULTATPLANER (RESULTATKONTRAKTER) kan ses her

Organisationsdiagram for Civilstyrelsen kan ses her: Organisationsdiagram.

Sekretariatets opgaver og bemyndigelser er nærmere beskrevet i Rådet for Offerfondens forretningsorden.

Sekretariatet forestår udbetalingen af de enkelte tilskud samt varetager tilsynet med, at tilskudsmodtageren (ansøgeren) anvender tilskuddet i overensstemmelse med det, der er ydet tilskud til, og at vilkårene for tilskuddet overholdes.

Herudover bistår sekretariatet rådet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af rådets praksis, undersøgelse af juridiske problemstillinger samt forberedelse af rådets beretninger og Offerfondens interne årsregnskab.

Sekretariatet består af en sekretariatsleder og nogle fuldmægtige.

Senest opdateret: 27-03-2015

Til toppen

Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk