MULTI
Du er her: ForsideOm Rådet for OfferfondenRådsmedlemmer

Rådet for Offerfondens medlemmer

Formand

Professor emeritus Eva Smith

Advokat Sysette Vinding Kruse (suppleant)

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet

Overlæge Ole Brink

Lektor Helmer Bøving Larsen (suppleant)

Medlemmer udpeget efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark

Advokat Søren Grunnet Løvenlund

A-kasse leder Lone Nielsen (suppleant)


Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk