MULTI
Du er her: ForsideOm Rådet for OfferfondenOrganisation og sammensætning

Organisation og sammensætning

Offerfonden er oprettet pr. 1. januar 2014 ved lov nr. 603 af 12. juni 2013 om Offerfonden.

Offerfondens midler administreres af et råd.

Rådet for Offerfonden er et uafhængigt kollegialt organ bestående af en formand og to medlemmer.  Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren. De to medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Rektorkollegiet og Offerrådgivningen i Danmark. Medlemmerne udnævnes for fire år. Genudnævnelse kan finde sted. Der beskikkes suppleanter for hvert af rådets medlemmer. 

Rådet for Offerfondens virksomhed er omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. 

Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet for Offerfonden. Rådets formand og sekretariatslederen tilrettelægger rådets arbejde.

Ved rådets behandling af en sag medvirker alle rådets medlemmer. Rådets afgørelser træffes som udgangspunkt ved mundtlig votering på et møde, der ledes af formanden. Afgørelserne i rådet træffes efter stemmeflertal, hvor hvert medlem har én stemme.

Rådets formand kan bestemme, at sager behandles på skriftligt grundlag, hvis omstændighederne taler for det. Rådet kan endvidere bemyndige Rådet for Offerfondens Sekretariat til at afvise ansøgninger, der ikke opfylder formkravene samt til at meddele afslag på ansøgninger, der åbenbart ikke kan imødekommes.

Rådet afholder minimum to møder årligt. Rådets møder er ikke offentlige.

Senest opdateret: 23-01-2014

Til toppen

Rådet for Offerfonden| Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail offerfonden@civilstyrelsen.dk